نشریات برتر دانشگاهی علوم پزشکی کرمان اعلام شدند

نشریات برتر دانشگاهی علوم پزشکی کرمان اعلام شدند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رتبه‌بندی نشریات دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

بر این اساس سه نشریه کندو (شماره نهم-گاهنامه ادبی هنری دانشگاه علوم پزشکی کرمان) و سفیر بهداشت (شماره دوم- گاهنامه علمی مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان) و داروساز (شماره هشتم-گاهنامه علمی صنفی دانشگاه علوم پزشکی کرمان) به عنوان نشریات برتر این دانشگاه در فروردین ماه ۱۴۰۰ معرفی شدند.

منابع خبر

اخبار مرتبط