زمان برداشت یارانه نقدی آذرماه مشخص شد

یارانه نقدی 14 آذر قابل برداشت است
همشهری
الف - ۱۲ آذر ۱۳۹۰

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر داد: یارانه نقدی آذرماه یکشنبه شب به حساب خانوارها واریز می‌شود.
خبرگزاری فارس: یارانه نقدی آذرماه صبح روز دوشنبه قابل برداشت است

بهروز مرادی در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: یارانه نقدی آذرماه فرداشب به حساب خانوارها واریز می‌شود و از صبح روز دوشنبه قابل برداشت است.
وی افزود: سرانه یارانه نقدی این ماه نیز ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، دولت وعده کرده بود یارانه نقدی خانوارها در نیمه اول هر ماه پرداخت شود که بدین ترتیب یارانه آذرماه قبل از فرا رسیدن نیمه ماه در حساب خانوارهای ایرانی است

منابع خبر