پایانه ۱۶ کاناله برای تحریک سلول های عصبی طراحی شد

پایانه ۱۶ کاناله برای تحریک سلول های عصبی طراحی شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۳ تیر ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، دکتر محمد مهدی احمدی در خصوص پایانه ۱۶ کاناله برای تحریک سلول های عصبی گفت: این مدار تحریک کننده سیستم عصبی، نسبت به مدارهای مشابه ارائه شده توسط محققان خارج از کشور از بازدهی و کارایی بیشتری برخوردار است.

وی با بیان اینکه ایده های استفاده شده در این پایانه تحریک، به تازگی در آمریکا به ثبت رسیده است، گفت: این سیستم در راستای انجام پروژه تحریک ۱۶ کاناله تمام مجتمع با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی انجام شده است.

احمدی افزود: این پروژه یکی از طرح های مرتبط با طرح ایمپلنت مغزی است که توسط ستاد توسعه علوم شناختی از سال ۱۳۹۵ آغاز و مورد حمایت قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: پایانه ارائه شده، در مدارهای تحریک کننده عصبی از جمله پروتز حلزون شنوایی، پروتز بینایی، دستگاه تحریک عمقی مغز و دستگاه تحریک الکتریکی نخاعی نیز دارای کاربردهای فراوانی است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر یادآور شد: امروزه مهمترین چالش ها در ایمپلنت های تحریکی، طراحی و ساخت یک مدار تحریک کننده بافت عصبی بدون وارد آوردن آسیبی به آن و برای مدت طولانی است.

وی افزود: برای ایجاد یک تحریک الکتریکی ایمن، یک شرط لازم آن است که میزان بار الکتریکی در فاز کاتدی تحریک به بافت عصبی تزریق می شود، به صورت کامل در فاز آنودی از بافت عصبی جمع آوری شود. در همین راستا این مسئله به خوبی در نظر گرفته شده است.

محقق دانشگاه صنعتی امیر کبیر اضافه کرد: نتایج بخشی از این پژوهش در مجله معتبر IEEE Transactions on Power Electronics نیز به چاپ رسیده و تست های تراشه ساخته شده در حال نهایی شدن است.

منابع خبر

اخبار مرتبط