تایید صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات توسط کمیسیون امنیت ملی

تایید صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات توسط کمیسیون امنیت ملی
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۳۰ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در ابتدای بررسی صلاحیت وزیر اطلاعات پیشنهادی دولت سیزدهم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش خود را درباره سید اسماعیل خطیب قرائت کرد. عباس زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون در این گزارش بیان کرد سید اسماعیل خطیب در جلسه با کمیسیون امنیت ملی برنامه های خود را در ۱۰ محور ارائه کرد که کمیسیون بعد از بررسی با اکثریت آرا به ایشان نظر مثبت دارند.

او همچنین گفت: طبق قانون وزیر اطلاعات باید چهار شرط 

۱ - از نظر تحصیلات در حد اجتهاد
۲ - اشتهار به عدالت و تقوی
۳ - داشتن سابقه‌ای روشن از نظر سیاسی و مدیریت
۴ - عدم عضویت در احزاب - سازمانها و گروههای سیاسی

داشته باشد که ایشان هر چهار شرط را دارند و شاید اولین وزیر اطلاعاتی باشند که مسئولیت اطلاعات را از کف شهرستان و استان شروع کرده اند

این خبر درحال تکمیل است....

۲۱۶۲۱۶

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز