تصاویر / برداشت برنج در گیلان

تصاویر / برداشت برنج در گیلان

فردا
آفتاب - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
فردا - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲