مجله تایم چند روز پیش از فرار شاه

مجله تایم چند روز پیش از فرار شاه
فردا
جهان نیوز - ۲۶ دی ۱۳۹۲

روی جلد مجله تایم در ماههای منتهی به خروج شاه تصویری جالب است که انقلابیون ایرانی را نشان می دهد و البته چهره وحشت زده شاه نیز در کنار آن قرار گرفته است.

منابع خبر
مجله تایم چند روز پیش از فرار شاه جهان نیوز - ۲۶ دی ۱۳۹۲
بدون شرح از فرار شاه+فیلم جهان نیوز - ۲۶ دی ۱۳۹۲
عکس/ مجله تایم چند روز پیش از فرار شاه باشگاه خبرنگاران - ۲۶ دی ۱۳۹۲