مجله تایم چند روز پیش از فرار شاه

مجله تایم چند روز پیش از فرار شاه
فردا
جهان نیوز - ۲۶ دی ۱۳۹۲

روی جلد مجله تایم در ماههای منتهی به خروج شاه تصویری جالب است که انقلابیون ایرانی را نشان می دهد و البته چهره وحشت زده شاه نیز در کنار آن قرار گرفته است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز