وزیر خزانه داری آمریکا: تحریم جنبش حماس و حامیانش اولویت ماست!

وزیر خزانه داری آمریکا: تحریم جنبش حماس و حامیانش اولویت ماست!

خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

 

منابع خبر