نباید هزینه‌های غیر‌ضروری شود/خبرنگاران، تناقضات احتمالی موجود در سامانه شفافیت را پیدا کنند/از پیگیری میزان، خوشحال شدم

خبرگزاری میزان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

سخنگوی شورای شهر در واکنش به سفر ۶ روزه رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به سوئیس گفت: حتما از رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران سوال کنید که چرا اطلاعات مندرج در سامانه شفافیت با آنچه که روی داده متناقض است

منابع خبر