روسوفیل های وطنی باید بدانند که روسیه هم اگر زیر میز بزند فرقی با امریکا ندارد

روسوفیل های وطنی باید بدانند که روسیه هم اگر زیر میز بزند فرقی با امریکا ندارد
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

همچنان که جلوی زیاده خواهی آمریکا هم می‌ایستیم. برای ما فرق نمی‌کند چه کسی پا در حریم ما می‌گذارد، ما از حریم خود هوشمندانه دفاع می‌کنیم.
قطعاً تیم مذاکره‌کننده و مسئولان سیاست خارجی ما باید جواب پلتیکِ بازی به هم زن دقیقه ۹۰ روس‌ها را بدهند. آن‌ها هم باید بدانند ایران بزرگ‌تر از آن است که به چشمِ، برگ بازی به آن نگاه شود. بازیگری است که شأن و جایگاه خود را دارد. با ایران باید به احترام و تعامل سازنده رفتار کرد.

"برای ما فرق نمی‌کند چه کسی پا در حریم ما می‌گذارد، ما از حریم خود هوشمندانه دفاع می‌کنیم"این را به همه طرف‌ها باید مدام یادآور شد که «هیچ‌وقت یک ایرانی را تهدید نکنند» و هیچ وقت برای برهم زدن بازیی که یک طرفش ایران است، پایشان را بلند نکنند.

بدانند همه که ما با کسی عهد اخوت نبسته‌ایم. روس‌ها هم زیر میز بزنند برای ما با آمریکایی‌ها هیچ فرقی نخواهند داشت. این را روسوفیل‌های وطنی هم حتماً تاکنون متوجه شده‌اند. وقتی رفتار آنان فرقی نداشته باشد، تقابل ما هم تفاوتی نخواهد داشت.

۲۳۳۰۲

منابع خبر

اخبار مرتبط