آغاز صدور قبوض قرمز گاز/ نحوه محاسبه قبوض ۶ تا ۱۵۰هزار تومانی

21:17 - صدور قبوض با گاز 70 تومانی از اول آبان
خبر خونه
عصر ایران - ۱۷ آبان ۱۳۹۰

مهر: همزمان با ورود موج جدید سرما در بخش عمده ای از شهرها و استانهای کشور و افزایش مصرف گاز طبیعی در بخش های خانگی و تجاری به زودی پرونده صدور قبوض نجومی گاز خانگی برای مشترکان پر مصرف بازگشایی خواهد شد.بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی ۱۲ ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.مطابق با تعرفه گاز زمستانی مشترکان خانگی (از ابتدای آبان ماه اعمال شده است) محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم (سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و ۱۲ دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از ۳۶۰ شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.از سوی دیگر مطابق با جداول تعریف شده مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می کنند و مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله‌های سه، چهار و پنج باشد، قبوض زرد دریافت خواهند کرد.همچنین آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها در ردیف پله های ششم تا دوازدهم قرار می گیرد قبوض قرمز دریافت خواهند کرد که میزان بار مالی قبوض گاز این دسته از مصرف کنندگان افزایش قابل توجه ای پیدا می کند.با توجه به اینکه برای زمستان سالجاری تعرفه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی تغییری پیدا نکرده است محاسبه قیمت گاز به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب ۳۰، ۵۰، ۷۰، ۹۰، ۱۱۰، ۱۶۰، ۱۹۰، ۲۲۰، ۲۵۰، ۲۸۰، ۳۲۰ و ۳۵۰ تومان محاسبه خواهد شد.   نوع پله قیمت گاز رنگ قبض بار مالی قبض مناطق گرمسیری بار مالی قبض مناطق سردسیری ۱  ۳۰ تومان  سبز  ۶۰۰۰ تومان ۷۵۰۰تا۹۰۰۰ تومان  ۲ ۵۰ تومان سبز ۱۲۵۰۰ تا۱۵۰۰۰ تومان  ۱۷۵۰۰ تا ۲۰۰۰۰ تومان  ۳ ۷۰ تومان زرد  ۲۴۵۰۰ تا ۲۸۰۰۰ تومان ۳۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰۰ تومان ۴ ۹۰ تومان زرد ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ تومان  ۴۹۵۰۰ تا ۵۴۰۰۰ تومان  ۵ ۱۱۰ تومان زرد  ۶۰۵۰۰تا  66000  تومان ۷۱۵۰۰ تا ۷۷۰۰۰ تومان  ۶ ۱۶۰ تومان قرمز ۱۰۴۰۰۰ تا ۱۱۲۰۰۰تومان  ۱۲۰۰۰۰ تا ۱۲۸۰۰۰ تومان  ۷ ۱۶۰ تومان قرمز ۱۴۲۰۰۰ تا ۱۵۲۰۰۰ تومان   ۱۶۱۰۰۰ تا 171000  تومان

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۷ آبان ۱۳۹۰