۱۱۸ گورخر در معرض انقراض در پارک توران سرشماری شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

سمنان- ایرنا- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: تعداد گونه ارزشمند و در خطر انقراض گورخر ایرانی بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در پارک ملی توران در استان سمنان، ۱۱۸ راس است

منابع خبر