امید کوکبی فیزیکدان زندانی در ایران 'به سرطان مبتلا شده'

بی بی سی فارسی - ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

وکیل امید کوکبی، فیزیکدانی که در ایران به ۱۰ سال حبس محکوم شده، می گوید که موکلش به سرطان کلیه مبتلا شده است و باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. آقای کوکبی بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد

منابع خبر