فروش نمایشگاه مجازی کتاب به ۴۶ میلیاردتومان رسید

فروش نمایشگاه مجازی کتاب به ۴۶ میلیاردتومان رسید
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه خانه کتاب و ادبیات، با آغاز هشتمین روز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۸۷۸ هزار و ۷۶۶ نسخه کتاب به مبلغ ۴۶۰ میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۶۴ ریال خریداری شده است.

به این ترتیب، از روز نخست نمایشگاه مجازی کتاب تهران تاکنون ۳۵۸ هزار و ۵۱۳ بسته از طریق پست کتاب و ۱۹ هزار و ۱۷۰ بسته از سوی ناشران ارسال شده است.

همچنین، از مجموع ۱۵۴ هزار و ۷۰۶ سفارش، ۶۴ هزار و ۸۴۴ سفارش ارسال شده است و ۸۹ هزار و ۸۶۲ سفارش در انتظار ارسال هستند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز