کومرتس بانک به دلیل نقض تحریم ها بیش از یک میلیارد دلار جریمه شد

رادیو فردا - ۲۱ آذر ۱۳۹۳

کومرتس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، با دولت آمریکا به تفاهمی مقدماتی رسیده است که بر اساس آن باید به دلیل نقض تحریم‌های ایران و سودان و همچنین پول‌شویی بیش از یک میلیارد دلار جریمه بپردازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه ،کومرتس بانک در حال گفتگو با وزارت دادگستری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط آمریکایی برای رسیدن به توافق نهایی است. بر اساس این توافق، دومین بانک بزرگ آلمان ۶۰۰ میلیون دلار جریمه بابت معامله با کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند ایران و سودان می‌پردازد و بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دیگر نیز بابت پولشویی خواهد پرداخت

منابع خبر