آیین «اذن عزای حسینی» در حرم مطهر رضوی

اهتزاز پرچم عزای حسینی برگنبد حرم مطهر رضوی
تابناک
خبرگزاری مهر - ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
منابع خبر