دشمنان برجام سه گروه هستند/سیاست خارجی ما تحت الشعاع فوتبال سیاسی داخلی است

برخی جریان‌های سیاسی به دنبال بقای آمریکایی‌ها در عراق هستند
خبرگزاری مهر
خبر آنلاین - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش خبرآنلاین، مجید تفرشی تاریخ نگار و پژوهشگر و کارشناس مسائل اروپا در اولین کلاب‌هاوس خبرآنلاین که روز شنبه انجام شد در جمع‌بندی بحث سنگین خود با کارشناسان بیان کرد: من به دشمنان برجام اشاره کردم که سه گروه دشمن هستند دشمنان سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی و این را هم گفتم دو طرف محکوم به موفقیت در مذاکره هستند و اگر به نتیجه نرسند خسارت های ایران به دلایل اقتصادی بیشتر است. هم جناحهای مخالف دو کشور و قدرتهای رقیب مانند گروه های لابی در آمریکا و دیپلماسی کشورهای عربی و اسراییل به شدت مخالف این برجام است. فشار اسراییل و امارات کمتر است ولی باز هم دارند فعالیت می کنند.

وی افزود: به فرض رسیدن به توافق، اگرچه مسئله تحریمها مهمترین معضل اقتصاد ایران است ولی با رفع تحریمها، مشکلات اقتصاد ایران به سرعت رفع نمی شود. مشکلاتی مانند کمبود شفافیت و نظارت و فرصت برابر است، رفع تحریمها به تنهایی نمی تواند منجربه مشکل گشایی از آینده اقتصاد و صنعت ایران شود. به ویژه رفع تحریم ها نمی تواند مشکل عدم شفافیت نظام پولی و بانکی ایران را حل کند.

"هم جناحهای مخالف دو کشور و قدرتهای رقیب مانند گروه های لابی در آمریکا و دیپلماسی کشورهای عربی و اسراییل به شدت مخالف این برجام است"خواب و خیال است که ما مشکل تحریمها را بتوانیم حل کنیم ولی مشکل شفافیت نظام پولی و بانکی حل نشود. من نگران تبعات سیاسی و لابی هایی هستم که عدم پیوستن به FATF و پالرمو باعث بهانه آنها برای عدم پیوستن آمریکا به برجام می شود.تا زمانی که سیاست خارجی ما تحت الشعاع فوتبال سیاسی داخلی است و جناحهای رقیب از ابزار مذاکره می خواهند در داخل استفاده کنند تا خود را جلو بیاندازند و تحت الشعاع قرار گرفتن اقتصاد و مذاکرات بین المللی برای جناحهای داخلی، ممکن است اینطور تلقی شود مذاکرات برجام، مذاکرات ایران نیست بلکه مذاکرات دولت روحانی است.

>>> مشروح این بحث داغ را اینجا بخوانید:

بحث داغ کارشناسان سیاسی و سیاست خارجی درباره مذاکرات وین در کلاب‌هاوس

۳۱۰۳۱۱

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰