عکس‌های منتخب هفته

خبرگزاری مهر - ۲۴ مهر ۱۴۰۰

عکس‌های منتخب خبرگزاری مهر از هفدهم تا بیست و سوم مهرماه را مشاهده می‌کنید.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۲۱ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۵ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۴ مهر ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۲۴ مهر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۴ مهر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۴ مهر ۱۴۰۰