روسیاهی زغال برای مسئولان «شرکت زغال سنگ کرمان» ماند / ماجرای اعتراض ۱۰ روزه کارگران معدن چیست؟

دریافت گواهی معتبر حفاظت از حریم خصوصی توسط هوآوی
خبر آنلاین
خبرگزاری دانشجو - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حنانه جانمحمدی؛ ماجرا از دست به دست شدن تصاویر اعتراض چندین کارگر در مقابل شرکت زغالسنگ کرمان شروع شد؛ درست در میان دغدغه‌های پدری که با گذشت چهارده سال سابقه کار نه خبری از بیمه شدن به گوشش رسیده نه دلخوش به وعده‌های مسئولان شرکت در راستای خصوصی سازی است. متاسفانه ید طولای خصوصی سازی در ایران روسیاه‌تر از زغال است و حنایش برای کارگران زغال سنگ کرمان رنگی ندارد.

حکایت خصوصی سازی در ایران نتوانسته آنطور که بایسته و شایسته است ظهور و بروز پیدا کند و جایگاه خوبی در دید کارگران پیدا نکرده است. اخیرا تیغ خصوصی به شرکت زغالسنگ کرمان رسیده و باعث هراس کارگران شده است. در هفته گذشته کارگران معادن زغالسنگ کرمان در اعتراض به عدم شفافیت شرکت در مقابل آن تحصن کردند. حدود ۱۵۰۰ کارگر که تعداد زیادی از آن‌ها در برابر شرکت زغالسنگ کرمان به همراه خانواده هایشان در چادر و ماشین شب را به صبح رساندند و تا به امروز این ماجرا ادامه دارد.

"در هفته گذشته کارگران معادن زغالسنگ کرمان در اعتراض به عدم شفافیت شرکت در مقابل آن تحصن کردند"مسئولین کارخانه با چسباندن برچسب ضدانقلاب و اغتشاش گر به این کارگران، آن‌ها را از سرشان باز می‌کنند؛ با این حال اما این قشر ضعیف خودش را «فدایی رهبر» می نامد. با این حال مسئولین کارخانه با چسباندن برچسب ضدانقلاب و اغتشاش گر به این کارگران، آن‌ها را از سرشان باز می‌کنند. با این حال اما این قشر ضعیف خودش را «فدایی رهبر» می نامد

منابع خبر

اخبار مرتبط