خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود/ هر اندازه که بتوانیم از مظلوم دفاع و با ظالم مقابله خواهیم کرد

سیریزا و یونانیان مستقل (ANEL) اکنون سه ماه را در دولت یونان پشت سر گذاشته اند. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در یونان با بدتر شدن بحران عمیق سرمایه داری یونان و با افزایش سخت گیری طلبکاران خارجی توصیف میشود و سرنوشت آن به متلاشی شدن توهمات دولت جدید در مورد امکان گسست از ریاضت کشی و تفاهم نامه در چارچوب سیاست های بورژوازی، گره خورده است
اخبار روز
جهان نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری اقدامات تروریستی امریکا، خطاب به دولتمردان امریکایی گفتند: تروریست شما هستید، اقدامات تروریستی، کار شما است، ما با تروریسم مخالف هستیم و با آن مبارزه و از هر مظلومی نیز حمایت خواهیم کرد... در حالیکه در صدر اسلام، مشرکین مکه در ماه حرام، جنگ را متوقف می کردند امروز در یمن، در ماه رجب که ماه حرام است، بر سر مردم بیگناه این کشور بمب و موشک ریخته می شود.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴