فصلنامه «روش‌شناسی علوم انسانی» به شماره ۱۰۰ رسید

فصلنامه «روش‌شناسی علوم انسانی» به شماره ۱۰۰ رسید
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۶ تیر ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه علمی- پژوهشی «روش شناسی علوم انسانی» در پی تشکیل «دفتر همکاری حوزه و دانشگاه» ابتدا با عنوان «فصلنامه حوزه و دانشگاه» در سال ۱۳۷۳ و با هدف ترویج افکار و اندیشه‌های این دفتر در جامعه علمی و دینی کشور تأسیس شد.

«فصلنامه حوزه و دانشگاه» در نیمه اول دهه ۷۰ از معدود نشریاتی بود که در ایران با مشارکت حوزویان و دانشگاهیان تدوین می‌شد و به بررسی مناسبات علوم انسانی و معارف اسلامی می‌پرداخت. به دنبال تأسیس گروه فلسفه علوم انسانی در سال ۱۳۸۴ در این پژوهشگاه به عنوان اولین و تنها دپارتمان دانشگاهی و حوزوی در این رشته در ایران، این نشریه در سال ۱۳۸۵ و از شماره ۴۷ تاکنون که صدمین شماره آن انتشار یافته است با عنوان تخصصی «روش ‏شناسی علوم انسانی» توسط این دپارتمان منتشر می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، راهبرد این نشریه در گسترش و تعمیق مباحث فلسفی و روش‌شناختی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، و نیل به رویکردی اسلامی به علوم انسانی و اجتماعی، و تمهید و بسترسازی تولید علوم انسانی اسلامی و همسو با نیازهای بومی است. ایجاد تریبونی کاملاً و صرفاً علمی جهت اندیشیدن جامعه علمی به چگونگی ترسیم و تدوین مدلی موفق و کارآمد از علم دینی از مهم‌ترین مزیت‌های این فصلنامه است؛ مدلی که به لحاظ معرفت‌شناختی، فلسفی و کلامی از پیش‌فرض‌های مقبول و قابل دفاعی برخوردار باشد.

به این منظور، سیاست فصلنامه در راستای محورهای زیر متمرکز شده تا با فراهم آوردن بستری برای طرح دیدگاه‌های موافق و مخالف در این زمینه، ابهام‌های موجود در این عرصه را رفع و زمینه دست‌یابی به بهترین راه‌کار نظری معقول و قابل دفاع و از حیث عملی راه‌گشا و کارآمد را فراهم آید:

بررسی رابطه فلسفه، فلسفه علوم انسانی، روش ‏شناسی و روش تحقیق؛
نقش فلسفه و روش‏ شناسی علوم انسانی در پیشبرد کمّی و کیفی علوم انسانی؛
بررسی تطبیقی فلسفه و روش‏ شناسی علوم انسانی و علوم طبیعی؛
بررسی سیر تحول فلسفه و روش‏ شناسی علوم انسانی؛
مقایسه تطبیقی روش‌های تحقیق کمّی و کیفی؛
تحلیل فلسفی مفاهیم مورد استفاده در علوم انسانی
بررسی مبانی فلسفی و کلامی تولید علوم انسانی دینی و بومی؛
روش‏ شناسی تولید علوم انسانی دینی و بومی؛
روش‏ شناسی استفاده از متون دینی در علوم انسانی اجتماعی؛
روش‏ شناسی اندیشمندان مسلمان در مطالعات اجتماعی؛
کاستی‌های علوم انسانی موجود در عرصه اهداف، مبانی، روش‌ها و دستاوردها؛
ارزیابی فلسفی و روشی مطالعات صورت گرفته در حوزه علوم انسانی و اجتماعی؛
ارزیابی فلسفی و روشی مطالعات صورت گرفته در حوزه علوم انسانی و اجتماعی اسلامی؛
ارزیابی فلسفی و روشی سیاست‌های کلان کشور در عرصه علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

منابع خبر

اخبار مرتبط