ساخت پروژه های آموزشی دانشگاه رازی

باشگاه خبرنگاران - ۸ شهریور ۱۳۹۵

مقام‌های هوانوردی موزامبیک از یافت شدن قطعه متعلق به هواپیمای ناپدید شده مالزی که در سال ۲۰۱۴ سقوط کرد، خبر دادند

منابع خبر