وال استریت ژورنال: دولت ترامپ 'می خواهد رفع تحریم های ایران در صورت پیروزی جو بایدن را دشوار کند'

طرح دولت ترامپ برای غیرقابل بازگشت‌کردن تحریم‌های ایران در صورت پیروزی بایدن - Gooya News
گویا
پیک ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹

 وال استریت ژورنال: دولت ترامپ 'می‌خواهد رفع تحریم‌های ایران در صورت پیروزی جو بایدن را دشوار کند'


به گزارش بی بی سی، روزنامه وال استریت ژورنال می‌گوید دولت دونالد ترامپ به دنبال آن است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کند که رفع آنها در در صورت پیروزی جو بایدن برای دولت بعدی دشوار باشد.

این روزنامه می‌نویسد آقای بایدن در نظرسنجی‌های ملی و در ایالت‌های کلیدی از آقای ترامپ جلوتر است و مقام‌های دولت آمریکا از آن هراس دارند که در صورت پیروزی نامزد حزب دموکرات، سیاست فشار حداکثری بر ایران که به گمان دولت آقای ترامپ برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و امنیتی جدید ضروری است، تغییر کند.

وال استریت ژورنال می‌گوید دولت ترامپ به همین خاطر ترامپ تحریم‌های مرتبط با قوانین ضدتروریسم علیه ایران وضع کرده که لغو آنها به گفته ناظران به طور بالقوه دشوار خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، دولت ترامپ همچنین درصدد افزایش فشارها به ایران از طرق هدف قرار دادن بیشتر صنایع و بخش‌های حیاتی مانند پتروشیمی و صنایع فلزی است.

مقام‌های دولت فعلی و سابق آمریکا می‌گویند تحریم مجدد بخش‌هایی که در حال حاضر تحریم شده‌اند، و ارتباط دادن آنها با تروریسم باعث دشواری دولت بعدی برای رفع این تحریم‌ها خواهد شد و برداشتن این تحریم‌ها مستلزم یک روند بسیار پیچیده سیاسی خواهد بود.

بایدن گفته است در صورت پیروزی در انتخابات و برگشتن ایران به تعهدات برجامی، آمریکا را به توافق هسته‌ای برمی‌گرداند.

ترامپ هم گفته است اقتصاد ایران به شدت از سیاست‌های دولت او ضربه خورده است و به همین دلیل به محض پیروزی‌اش در انتخابات، اولین کشوری که به او زنگ خواهد زد ایران خواهد بود که تقاضای توافقی جدید خواهد کرد.
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

وال استریت ژورنال: دولت ترامپ 'می‌خواهد رفع تحریم‌های ایران در صورت پیروزی جو بایدن را دشوار کند'

ترامپ و بایدن

روزنامه وال استریت ژورنال می‌گوید دولت دونالد ترامپ به دنبال آن است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کند که رفع آنها در در صورت پیروزی جو بایدن برای دولت بعدی دشوار باشد.

این روزنامه می‌نویسد آقای بایدن در نظرسنجی‌های ملی و در ایالت‌های کلیدی از آقای ترامپ جلوتر است و مقام‌های دولت آمریکا از آن هراس دارند که در صورت پیروزی نامزد حزب دموکرات، سیاست فشار حداکثری بر ایران که به گمان دولت آقای ترامپ برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و امنیتی جدید ضروری است، تغییر کند.

وال استریت ژورنال می‌گوید دولت آقای ترامپ به همین خاطر ترامپ تحریم‌های مرتبط با قوانین ضدتروریسم علیه ایران وضع کرده که لغو آنها به گفته ناظران به طور بالقوه دشوار خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، دولت آقای ترامپ همچنین درصدد افزایش فشارها به ایران از طرق هدف قرار دادن بیشتر صنایع و بخش‌های حیاتی مانند پتروشیمی و صنایع فلزی است.

مقام‌های دولت فعلی و سابق آمریکا می‌گویند تحریم مجدد بخش‌هایی که در حال حاضر تحریم شده‌اند، و ارتباط دادن آنها با تروریسم باعث دشواری دولت بعدی برای رفع این تحریم‌ها خواهد شد و برداشتن این تحریم‌ها مستلزم یک روند بسیار پیچیده سیاسی خواهد بود.

آقای بایدن گفته است در صورت پیروزی در انتخابات و برگشتن ایران به تعهدات برجامی، آمریکا را به توافق هسته‌ای برمی‌گرداند.

آقای ترامپ هم گفته است اقتصاد ایران به شدت از سیاست‌های دولت او ضربه خورده است و به همین دلیل به محض پیروزی‌اش در انتخابات، اولین کشوری که به او زنگ خواهد زد ایران خواهد بود که تقاضای توافقی جدید خواهد کرد.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

وال استریت ژورنال: دولت ترامپ 'می‌خواهد رفع تحریم‌های ایران در صورت پیروزی جو بایدن را دشوار کند'

ترامپ و بایدن

روزنامه وال استریت ژورنال می‌گوید دولت دونالد ترامپ به دنبال آن است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کند که رفع آنها در در صورت پیروزی جو بایدن برای دولت بعدی دشوار باشد.

این روزنامه می‌نویسد آقای بایدن در نظرسنجی‌های ملی و در ایالت‌های کلیدی از آقای ترامپ جلوتر است و مقام‌های دولت آمریکا از آن هراس دارند که در صورت پیروزی نامزد حزب دموکرات، سیاست فشار حداکثری بر ایران که به گمان دولت آقای ترامپ برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و امنیتی جدید ضروری است، تغییر کند.

وال استریت ژورنال می‌گوید دولت آقای ترامپ به همین خاطر ترامپ تحریم‌های مرتبط با قوانین ضدتروریسم علیه ایران وضع کرده که لغو آنها به گفته ناظران به طور بالقوه دشوار خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، دولت آقای ترامپ همچنین درصدد افزایش فشارها به ایران از طرق هدف قرار دادن بیشتر صنایع و بخش‌های حیاتی مانند پتروشیمی و صنایع فلزی است.

مقام‌های دولت فعلی و سابق آمریکا می‌گویند تحریم مجدد بخش‌هایی که در حال حاضر تحریم شده‌اند، و ارتباط دادن آنها با تروریسم باعث دشواری دولت بعدی برای رفع این تحریم‌ها خواهد شد و برداشتن این تحریم‌ها مستلزم یک روند بسیار پیچیده سیاسی خواهد بود.

آقای بایدن گفته است در صورت پیروزی در انتخابات و برگشتن ایران به تعهدات برجامی، آمریکا را به توافق هسته‌ای برمی‌گرداند.

آقای ترامپ هم گفته است اقتصاد ایران به شدت از سیاست‌های دولت او ضربه خورده است و به همین دلیل به محض پیروزی‌اش در انتخابات، اولین کشوری که به او زنگ خواهد زد ایران خواهد بود که تقاضای توافقی جدید خواهد کرد.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز