جنجال استوری کنایه آمیز نوید محمدزاده و جواد عزتی در فضای مجازی

استوری کنایه‌آمیز و عجیب نوید محمدزاده
خبر آنلاین
جام جم - ۵ تیر ۱۴۰۰

همان امام رضایی که داشتم، دارم

بارها وقتی پسرم یا دخترم در حیاط و روی مرمرهای خنک و تمیز صحن‌تان بدو بدو می‌کردند، همان‌طور که یک چشمم به گنبد شما بود و یک چشمم به بچه‌ها که گم نشوند و سکندری نخورند و نیفتند، به این فکر می‌کردم یعنی همین‌ قدری که مشهد رفتن کودکی‌های ما کیف می‌داد، مشهد رفتن اینها هم کیف می‌دهد؟ همان‌قدر به ما که خوش می‌گذشت به اینها هم خوش می‌گذرد یا نه؟

منابع خبر

اخبار مرتبط