متقاضیان اشتغال پایدار روستایی ۳۱۰ میلیارد تسهیلات دریافت کردند

متقاضیان اشتغال پایدار روستایی ۳۱۰ میلیارد تسهیلات دریافت کردند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹

برهان صلواتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی در این استان شش هزار و ۱۷۳ طرح به بانک‌های عامل معرفی شد که چهار هزار و ۴۴۸ طرح از این تعداد تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها ۳۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طریق بانک‌های عامل استان تاکنون پرداخت شده که با اجرایی شدن آنها زمینه ایجاد هفت هزار و ۲۲۲ شغل جدید فراهم شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به وضعیت طرح‌های معرفی شده به بانک، افزود: پرداخت تسهیلات کلیه طرح‌های معرفی شده به بانک نیازمند ۵۴۴ میلیارد تومان اعتبار است که با تأمین آن می‌توان در مجموع ۱۱ هزار و ۴۳۶ اشتغال جدید ایجاد کرد.

صلواتی یادآور شد: شهرستان سنندج هزار و ۵۵۴ طرح با ۱۲۰ میلیارد تومان و ایجاد دو هزار و ۸۳۱ فرصت شغلی را به بانک‌های عامل ارسال کرده که تا کنون ۷۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به هزار و ۴۶ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال هزار و ۹۹۴ نفر را فراهم کرده است.

وی بیان کرد: دیواندره با ۸۶۴ طرح در جایگاه بعدی است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۶۴ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال هزار و ۴۱۸ نفر فراهم می‌شود و این در حالی است که تا کنون ۷۴۲ طرح با دریافت ۳۹ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال هزار و ۹۲ نفر را فراهم کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: شهرستان سروآباد ۷۸۴ طرح با ۲۹.۴ میلیارد تومان و ایجاد هزار و ۶۰ فرصت شغلی را به بانک‌های عامل ارسال کرده که تا کنون ۲۳.۷ میلیارد تومان به ۷۰۶ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال ۹۳۰ نفر را فراهم کرده است.

صلواتی اظهار داشت: شهرستان قروه با ۵۵۸ طرح در جایگاه بعدی است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۴۸.۶ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال ۸۵۶ نفر فراهم می‌شود و این در حالی است که تا کنون ۳۲۱ طرح با دریافت ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال ۵۶۹ نفر را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: شهرستان کامیاران ۵۰۳ طرح با ۵۹.۶ میلیارد تومان و ایجاد هزار و ۶۶۳ فرصت شغلی را به بانک‌های عامل ارسال کرده که تا کنون ۳۲.۳ میلیارد تومان به ۳۱۳ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال ۵۸۴ نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: شهرستان دهگلان با ۴۷۴ طرح در جایگاه بعدی است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۶۶.۱ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال ۸۴۸ نفر فراهم می‌شود و این در حالی است که تا کنون ۳۶۵ طرح با دریافت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال ۴۳۷ نفر را فراهم کرده‌اند.

صلواتی یادآور شد: شهرستان سقز ۳۸۵ طرح با ۴۱.۲ میلیارد تومان و ایجاد ۷۳۶ فرصت شغلی را به بانک‌های عامل ارسال کرده که تا کنون ۳۳.۶ میلیارد تومان به ۲۵۶ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال ۵۷۹ نفر را فراهم کرده است.

وی بیان کرد: شهرستان مریوان با ۳۹۸ طرح در جایگاه بعدی است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۴۸.۳ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال هزار و ۳۰ نفر فراهم می‌شود و این در حالی است که تا کنون ۲۵۸ طرح با دریافت ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال ۴۳۸ نفر را فراهم کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: شهرستان بیجار ۳۹۰ طرح با ۴۰.۲ میلیارد تومان و ایجاد ۵۷۸ فرصت شغلی را به بانک‌های عامل ارسال کرده که تا کنون ۱۸.۱ میلیارد تومان به ۲۲۵ طرح پرداخت شده که زمینه اشتغال ۲۸۷ نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اظهار داشت: شهرستان بانه با ۳۰۳ طرح در جایگاه آخر است که پرداخت تسهیلات آنها نیازمند ۲۷.۳ میلیارد تومان است و در صورت پرداخت زمینه اشتغال ۴۱۶ نفر فراهم می‌شود و این در حالی است که تا کنون ۲۱۶ طرح با دریافت ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال ۳۱۲ نفر را فراهم کرده‌اند.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹