عضویت «کوربین» در حزب کارگر انگلیس تعلیق شد

عضویت «کوربین» در حزب کارگر انگلیس تعلیق شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۸ آبان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جرمی کوربین» رهبر سابق حزب کارگر انگلیس، به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی، از عضویت در این حزب تعلیق شد.

همچنین، وی از از ریاست فراکسیون حزب کارگر انگلیس در پارلمان نیز برکنار شد.

ظاهراً کمیسیون «برابری و حقوق و بشر» پارلمان در گزارشی مدعی شده که حزب کارگر در مبارزه علیه تفکرات یهودستیزانه ناتوان بوده و از قوانین تخطی کرده است

.

به ادعای سخنگوی حزب کارگر، مادامی که تحقیق درباره اتهامات کوربین ادامه دارد و وی اظهاراتش را پس نگرفته، عضویتش همچنان در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند.

منابع خبر