شوراها عرصه تولید فکر باشند

خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

استاندار گلستان با بیان این‌که تولید فکر نباید در حوزه مدیریت تعطیل شود، گفت: شوراهای اسلامی باید عرصه تولید فکر باشند

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳