بازدید حجت الاسلام فاطمی پور از خبرگزاری دانشجو

بازدید حجت الاسلام فاطمی پور از خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۵ آبان ۱۴۰۰منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: حجت الاسلام فاطمی

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱۰ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۶ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۵ آبان ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۵ آبان ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۵ آبان ۱۴۰۰