پولادی: پس از ۷ ماه کفش پایم می‌کنم

پولادی: پس از ۷ ماه کفش پایم می‌کنم
زندگی فوتبال
زندگی فوتبال - ۱ مهر ۱۳۹۲ مهرداد پولادی در خصوص مصدومیتش عنوان کرد: با تلاش پزشکان بالاخره آن آسیب‌دیدگی را پشت سر گذاشتم و حالا پایم کاملا بهبود یافته است و پزشک جراحم اجازه داد که از روز چهارشنبه تمرینات خودم را شروع کنم. البته اینکه از چهارشنبه استارت بزنم یا بعد از بازی با فجرسپاسی، با توجه به هماهنگی با کادر پزشکی و کادر فنی، مشخص می‌شود اما مهم این است که دوباره تمرینات خودم را شروع می‌کنم.وی ادامه داد: امروز قصد دارم بعد از هفت ماه کفش بپوشم. باید از مهندسین شرکت آرنگ تشکر کنم که با بررسی و دقت بسیار، یک وسیله مخصوص ساخته‌اند که هم کفی است و هم قسمتی دارد که از پشت پایم محافظت می‌کند. نمونه‌ای که آنها ساختند نسبت به نمونه‌ای که از آلمان برایم فرستادند، خیلی بهتر است و کاملا قالب پایم است و فکر می‌کنم با این وسیله و با تلاش پزشکان، دوران مصدومیتم دیگر تمام شده است.پولادی درباره اینکه برای بدنسازی او چقدر زمان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: باید تمرینات را با مولایی شروع کنم و در جریان کار معلوم می‌شود که چقدر زمان لازم است، شاید نزدیک به یک ماه طول بکشد. به هر حال باید یک بدنسازی کامل و خوب انجام بدهم چون هم می‌خواهم با قدرت و آمادگی کامل برگردم و هم اینکه بعد از هفت ماه دوری،  مهرداد پولادی در خصوص مصدومیتش عنوان کرد: با تلاش پزشکان بالاخره آن آسیب‌دیدگی را پشت سر گذاشتم و حالا پایم کاملا بهبود یافته است و پزشک جراحم اجازه داد که از روز چهارشنبه تمرینات خودم را شروع کنم.

"باید از مهندسین شرکت آرنگ تشکر کنم که با بررسی و دقت بسیار، یک وسیله مخصوص ساخته‌اند که هم کفی است و هم قسمتی دارد که از پشت پایم محافظت می‌کند"البته اینکه از چهارشنبه استارت بزنم یا بعد از بازی با فجرسپاسی، با توجه به هماهنگی با کادر پزشکی و کادر فنی، مشخص می‌شود اما مهم این است که دوباره تمرینات خودم را شروع می‌کنم.وی ادامه داد: امروز قصد دارم بعد از هفت ماه کفش بپوشم. باید از مهندسین شرکت آرنگ تشکر کنم که با بررسی و دقت بسیار، یک وسیله مخصوص ساخته‌اند که هم کفی است و هم قسمتی دارد که از پشت پایم محافظت می‌کند. نمونه‌ای که آنها ساختند نسبت به نمونه‌ای که از آلمان برایم فرستادند، خیلی بهتر است و کاملا قالب پایم است و فکر می‌کنم با این وسیله و با تلاش پزشکان، دوران مصدومیتم دیگر تمام شده است.پولادی درباره اینکه برای بدنسازی او چقدر زمان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: باید تمرینات را با مولایی شروع کنم و در جریان کار معلوم می‌شود که چقدر زمان لازم است، شاید نزدیک به یک ماه طول بکشد. به هر حال باید یک بدنسازی کامل و خوب انجام بدهم چون هم می‌خواهم با قدرت و آمادگی کامل برگردم و هم اینکه بعد از هفت ماه دوری، نمی‌خواهم به خاطر چند روز ریسک کنم.

.

منابع خبر