همتی: اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تعادل است/ رشد مثبت صنعت و کشاورزی در بهار

اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کروناست
خبرگزاری دانشجو
آفتاب - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

آفتاب‌‌نیوز :

عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره گزارش اولیه ارقام رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی نوشت:

گزارش اولیه ارقام رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی نشان می‌دهد؛

رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۶ــ درصد بوده که به‌شکل زیر توزیع شده است:

۱ ــ رشد گروه کشاورزی ۳.۸+ درصد

۲ ــ رشد گروه صنایع و معادن ۲.۵+ درصد

۳ ــ رشد گروه خدمات ۱.۶ــ درصد

رشد اقتصادی با نفت ۲.۸ــ درصد.

سه نکته:

١ ــ اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کرونا است. درمقایسه با کشورهایی که مواجه با هیچ تحریمی نبودند و اقتصادشان صرفاً با ویروس کرونا درگیر بوده، عملکرد رشد اقتصادی کشور امیدوارکننده است.

۲ ــ تنها بخش منفی غیرنفت، بخش خدمات بوده است، که به‌دلیل محدودیت‌های بهداشتی ناشی از کرونا کاملاً قابل پیش‌بینی بود، لذا بازیابی رشد در بخش غیرنفتی هم‌راستا با ارقام رشد تیر و مرداد ماه شرکتهای صنعتی دور از دسترس نیست.

۳ ــ منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار ۹۸، هم به‌دلیل فشار تحریم‌ها و هم به‌دلیل کاهش تقاضای جهانی ناشی از کرونا، طبیعی است. امید این است که این بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد خود بازگردد.

منابع خبر

اخبار مرتبط