تصاویر: چهارمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی

فردا - ۳ روز قبل

چهارمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی صبح امروز چهارشنبه (۸ مرداد) به رباست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

منابع خبر