آرای نمایندگان موافق طرح شفافیت به نمایش گذاشته خواهد شد

آرای نمایندگان موافق طرح شفافیت به نمایش گذاشته خواهد شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۷ اسفند ۱۴۰۱دریافت ۳۹ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: شفافیت موافق نمایش آرای

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۵ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اسفند ۱۴۰۱