آلودگی‌های شیمیایی، فیزیکی و میکروبی ایمنی به عنوان بعدی از امنیت غذایی، جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد

آلودگی‌های شیمیایی، فیزیکی و میکروبی ایمنی به عنوان بعدی از امنیت غذایی، جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۹ تیر ۱۳۹۹

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، فاطمه محمدی نصرآبادی با بیان این مطلب گفت: امنیت غذایی ابعاد گوناگونی دارد که یک بعد آن فراهمی غذا در جامعه است و سیاست و مداخله‌های متفاوت مانند سیاست‌های تولید و تحریم می‌تواند بر روی این بعد امنیت غذایی تاثیرگذار باشد

منابع خبر