هجوم ماموران زندان اوین به بند زندانیان سیاسی

بار دیگر هجوم پرتعداد گارد زندان اوین به بند ۳۵۰ به بهانه بازرسی
کلمه
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۸ فروردین ۱۳۹۴

روز یکشنبه، مأموران زندان اوین، بنوشتۀ تارنمای کلمه، با حضور و زیر نظر معاونان اجرایی و حفاظت زندان به شکل کم سابقه‌ای اقدام به بازرسی و تفتیش محل زندگی، اموال و وسایل شخصی زندانیان سیاسی کردند. در جریان این بازرسی که با حضور و زیر نظر معاونان اجرایی و حفاظت زندان اوین انجام شده و…

منابع خبر