چندین دهه انتظار برای خنک شدن زمین / با توقف نشر گاز‌های گلخانه‌ای چه اتفاقی می‌افتد؟

چندین دهه انتظار برای خنک شدن زمین / با توقف نشر گاز‌های گلخانه‌ای چه اتفاقی می‌افتد؟
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۴ تیر ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو، اگر زمانی نشر گاز‌های گلخانه‌ای را قطع کنیم، تغییر محسوسی در آب‌وهوا نخواهیم دید. سیستم‌های طبیعی زمین برای جذب کربن از جو به زمان نیاز دارند. شاید لازم باشد چندین دهه صبر کنیم تا درجه حرارت زمین کاهش یابد. البته این بدان معنا نیست که نباید نشر گاز‌ها را کاهش دهیم، بلکه تنها باید کمی صبر کنیم

منابع خبر