مراسم تحلیف ششمین دوره شورای اسلامی شهر کرج

خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

در این مراسم، جواد چپردار با کسب ١٢ رأی بر کرسی ریاست شورای اسلامی شهر کرج تکیه زد و علیرضا رحیمی نیز با کسب ۱۳ رأی به عنوان نایب رئیس شورای شهر کرج انتخاب شد.‌

در ادامه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه، مجتبی حاجی قاسمی با کسب ۱۲ رأی به عنوان دبیر اول و سید مرتضی اعتصامی با کسب ۱۲ رأی به عنوان دبیر دوم معرفی شدند.‌

همچنین فاطمه منعمی با کسب ۱۳ رأی به عنوان خزانه‌دار و علی قاسم‌پور با کسب ۱۲ رأی به عنوان سخنگوی شورای شهر کرج انتخاب شدند.‌

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۴ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۱ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۴۰۰