ترکمنستان موافقت‌نامه همکاری راهبردی با "افغانستان" را تصویب کرد

خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

مجلس شورای ملی ترکمنستان تصویب موافقت‌نامه همکاری استراتژیک میان این کشور و افغانستان را تصویب کرد

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

عصر ایران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸