اقامتگاه چیست و چه اقسامی دارد؟

خبرگزاری میزان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است

منابع خبر
اقامتگاه چیست و چه اقسامی دارد؟ خبرگزاری میزان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸