واکنش سریع پلیس آمریکا در لحظه پریدن یک جوان از پل

یورو نیوز - ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
منابع خبر