ایثارگران: وزرا با شرایط حداقلی، رای بگیرند

جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در آستانه تشكيل دولت دهم بيانيه‌اي منتشر كرد. در متن اين بيانيه آمده است: در آستانه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي رياست محترم جمهور جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد در مجلس شوراي اسلامي و تشكيل دولت دهم، دولتمردان و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بار ديگر در امتحان سخت الهي قرار گرفته‌اند. جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در اين‌باره ضمن يادآوري مسايل كشور، نكاتي را خطاب به نمايندگان محترم مجلس، دولتمردان محترم و جامعه سياسي و نخبگان و مردم شريف و نجيب ايران اسلامي تقديم مي‌كند: الف) تشريح شرايط كشور متعاقب حضور با شكوه 85 درصدي مردم در انتخابات رياست‌جمهوري و پيروزي گفتمان انقلاب اسلامي، حوادث ناگواري به وجود آمد كه حكايت از برنامه‌ريزي توطئه سازمان يافته استكبار جهاني و دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي عليه كشورمان بود. از سوي ديگر جريان فتنه داخلي، افراطي و انحرافي، خواسته يا ناخواسته با اين توطئه همراهي و هزينه سنگيني را به كشور و ملت تحميل و در پي تضعيف نظام، تلخ كردن كام ملت و صف‌بندي در مقابل كل نظام و مردم بوده‌اند. بديهي است كه دشمنان خارجي از كارشكني عليه نظام و دولت منتخب مردم دست بر نخواهد داشت و از هيچ فرصتي براي به چالش كشيدن نظام، فروگذاري نمي‌كنند. همه دلسوزان و مسوولين نظام بايد حركات مذبوحانه استكبار و ايادي داخلي آن را رصد كرده و مقابله با اين جريان خائنانه و التزام به تمكين به رأي مردم و حفاظت از جمهوريت را در رأس برنامه‌هاي خود قرار دهند. هميشه تشكيل كابينه و رأي اعتماد به دولت، از حساسيت كافي برخوردار بوده است. اما در شرايط كنوني حساس‌تر شده است بايد راهبرد همه مديران عالي كشور، آرامسازي، اعتمادسازي و عادي‌سازي شرايط كشور و وحدت اصول‌گرايان باشد. همه بايد بدانند در شرايط موجود، توليد و توسعه هرگونه چالش و شوك جديد مصلحت نيست. بايد رفتارها و عملكردها طوري باشد كه اين راهبرد محقق و دشمنان خارجي و داخلي نااميد شوند. اينك كه رياست جمهوري ليست وزراي پيشنهادي خود را به مجلس محترم شوراي اسلامي ارائه كرده است ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح است: 1 ـ جريان فتنه يا استراتژي تضعيف نظام و القاء تنش و بي‌ثباتي در كشور به دنبال عدم تشكيل دولت و رسميت يافتن هيات وزيران است و از هر وسيله‌اي براي خدشه‌وارد كردن به راهبردهاي فوق استفاده مي‌كنند. لذا عدم رأي اعتماد به اكثريت وزراي پيشنهادي را دنبال مي‌كنند. 2 ـ عده‌اي بر اين باورند با توجه به شرايط حساس كنوني، مجلس بايد به رييس‌جمهور اعتماد كرده و بدون هيچ بررسي به همه وزراء رأي اعتماد بدهد كه اين رويكرد با جايگاه و شأن مجلس همخواني ندارد و عدم كارآمدي مجلس و دولت را به دنبال خواهد داشت. 3 ـ برخي اعتقاد دارند فارغ از شرايط موجود و بدون توجه به نتيجه، صلاحيت وزراء براساس معيارهاي صلاحيت فردي، توانايي، تخصصي و كارآمدي... بررسي و تصميم‌گيري شود. غير واقع‌بينانه بودن اين نگاه نيز ممكن است چالش‌هاي داخلي و بين‌المللي دولت را تشديد كند. 4 ـ ديدگاه واضح‌بينانه اين است كه با در نظر گرفتن شرايط حساس بين‌المللي و ضرورت تسريع در حل مشكلات و مطالبات انباشه شده اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي مردم و همراهي با رياست‌محترم جمهوري اسلامي ايران راهبرد آرامبخش، اعتماد‌سازي و عادي‌سازي فضاي عمومي كشور تعقيب و به نحوي تصميم‌گيري شود كه وزرايي كه شرايط حداقلي را دارند رأي آورده و اكثريت قاطع آنان از مجلس محترم شوراي اسلامي رأي اعتماد بگيرند. با توجه به مجموع شرايط ترسيم شده و فضاي موجود در روابط دولت و مجلس و با عنايت به وظيفه قانوني و ملي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در بررسي صلاحيت وزراء، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي معتقد است مجلس شوراي اسلامي صلاح نيست مجرد از شرايط حساس داخلي و خارجي، كابينه ارائه شده را بررسي كند و به آن رأي دهد. لذا انتخاب گزينه چهارم مي‌تواند به صواب نزديك باشد. از همه مسوولين، نمايندگان، گروه‌هاي سياسي، شخصيت‌ها و رسانه‌ها تقاضامنديم ضمن توجه به اصل وحدت و همدلي ملي، زمينه را براي موفقيت دولت در خدمت به اين ملت نجيب فراهم آورند.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: ایثارگران: وزرا با شرایط حداقلی، رای بگیرند