پرنده ای که با بالهایش آواز می خواند! / تصویر پرنده ویلون نواز

دانشمندان زیست شناس دانشگاه کورنل طی اکتشافات خود در جنگلهای مرتفع آندین پرنده ای کشف کردند که می تواند با کمک پرهای خود صدایی ویولن مانند ایجاد کرده و از این طریق آواز بخواند.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: پرنده ای که با بالهایش آواز می خواند!(عکس)