عکس/ ادامه درگیری های شبانه بین اراذل و اوباش مبارک و مردم/ تعداد تلفات به ۵ کشته و ۸۰۰ زخمی رسید/ میدان التحریر در دست مخالفان مبارک

عکس/ ادامه درگیری های شبانه بین اراذل و اوباش مبارک و مردم/ تعداد تلفات به 5 کشته و 800 زخمی رسید/ میدان التحریر در دست مخالفان مبارک
پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: تحریم هر گونه گفتگو با رژیم مبارک / 10 کشته و بیش از 1500 زخمی در التحریر