اتحادیه اروپا نام پنج ایرانی دیگر را به فهرست تحریم خود اضافه کرد

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: اتحاديه اروپا پنج مقام ايرانی را تحريم کرد