سرخط
آقای رحمانی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: ‌در صورت ادامه بارش برف تعطیل شدن مدارس در سایر مقاطع تحصیلی و مناطق دیگر شهر تهران به اطلاع عموم خواهد رسید.