حمایت وزیران خارجه اتحادیه اروپا از تشدید تحریم ها علیه ایران

حمايت وزيران خارجه اتحاديه اروپا از تشديد تحريم ها عليه ايران
رادیو فردا
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه در نشست بروکسل، خواستار تشديد فشارها بر ايران به دليل برنامه هسته ای آن شدند و آلمان اعلام کرد که اين کشور در حال همکاری با اعضای اتحاديه اروپا برای افزايش تحريم ها بر ضد جمهوری اسلامی است.وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه در نشست بروکسل، خواستار تشديد فشارها بر جمهوری اسلامی ايران به دليل برنامه هسته ای آن شدند و آلمان اعلام کرد که اين کشور در حال همکاری با اعضای اتحاديه اروپا برای افزايش تحريم ها بر ضد تهران است. آندرياس پشکه، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که برلين در حال کار با ساير شرکای اروپايی اش برای اعمال دور تازه تحريم ها بر ضد ايران است تا «علامت روشنی» به اين کشور فرستاده شود که عدم همکاری آن با آژانس بين المللی انرژی اتمی «بايد پايان يابد.» گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان، نيز اظهار داشت: «تحريم ها اجتناب ناپذير هستند و در صورتی که ايران از همکاری با آژانس خودداری کند مجازات های سخت تر نيز اجتناب ناپذيرند.» وی گفت: «ايران حق دارد تا از انرژی صلح آميز هسته ای استفاده کند ولی همچنين وظيفه دارد تا تمام ابزارهای نظامی هسته ای را کنار گذاشته و اين موضوع را در برابر جامعه جهانی راستی آزمايی کند.» آلن ژوسپه، وزير امور خارجه فرانسه، نيز در حاشيه نشست بروکسل گفت که «ايران برنامه های خود برای توسعه سلاح هسته ای را حفظ کرده است، بنابراين امروز نياز داريم که موضع قاطعی در اين زمينه اتخاذ کنيم. ضروری است تحريم ها شدت يابد تا از هر حرکت غيرقابل برگشتی جلوگيری شود.» اوری روزنتال، وزير امور خارجه هلند، نيز پيش از برگزاری اين نشست اظهار داشت که «ما مطمئنا درباره افزايش تحريم ها از طريق سازمان ملل متحد مذاکره می کنيم.» موضع اخير وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا پس از آن اتخاذ می شود که آژانس بين المللی انرژی اتمی هفته گذشته گزارش تازه ای درباره جنبه های نظامی برنامه هسته ای ايران منتشر کرد و گفت که شواهد معتبری درباره تلاش ايران برای سوار کردن کلاهک هسته ای بر روی موشک های ميان برد به دست آورده است. ايران مبنای گزارش آژانس را ادعاهای بی اساس و «مدارک مزخرف» خوانده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در مسیر بازگشت از نشست آسیا- پاسیفیک در هاوایی به خبرنگاران گفت که گزارش آژانس درباره ایران «نکته جدیدی» نداشت و شواهد بیشتری درباره اینکه تهران در حال ساخت سلاح هسته ای است، ارائه نکرده است. در هفته های اخير گزارش های متعددی از احتمال حمله نظامی اسرائيل به تاسيسات هسته ای ايران منتشر شده است، ولی وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا می گويند که اقدام نظامی بر ضد تهران در دستور کار نيست. گيدو وسترووله تصريح کرد که آلمان عمليات نظامی برای حل پرونده هسته ای ايران را نمی پذيرد. وی گفت: «ما بحثی درباره عمليات نظامی نخواهيم داشت... چنين موضوعی غير سازنده است.» ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، نيز اظهار داشت که «ما چنين موضوعی را در دستور کار نداريم. ما در پی تشويق اقدام نظامی نيستيم.» با اين حال وی گفت که تمام گزينه ها بر روی ميز قرار دارد. تاکيد بر اين موضوع که در اظهارات مقام های اسرائيلی و آمريکايی نيز بارها تکرار شده است شامل اقدام نظامی نیز خواهد شد. آقای هيگ می گويد که ما در ماه های آينده بر سر افزايش فشارهای مشروع صلح آميز در قبال ايران به عنوان بخشی از رهيافت مسير دوگانه برای حل پرونده هسته ای تهران کار خواهيم کرد. آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران خواسته است تا برای حل اين پرونده همکاری لازم را انجام دهد. به گزارش خبرگزاری های خارجی، اتحاديه اروپا در نشست روز دوشنبه خود  درباره «اقدام های شديد بازدارنده جديد» در قبال ايران به بحث و تبادل نظر پرداخته است. با اين حال هنوز گزارشی از اتخاذ تصميم های احتمالی در اين نشست منتشر نشده است.

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: حمايت وزيران خارجه اتحاديه اروپا از تشديد تحريم ها عليه ايران