کانادا صادرات تجهیزات نفتی و پتروشیمی به ایران را ممنوع کرد

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: آمریکا پتروشیمی ایران را تحریم کرد