استفاده از قطره مولتی ویتامین در سال دوم زندگی کودکان ضروری است

تهران - انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر اعلام كرد،در برنامه غذایی روزانه كودك میوه و سبزی باید گنجانده شود تا كودك قسمتی از ویتامین های مورد نیاز خود را از این طریق نیز دریافت كنند و استفاده از قطره مولتی ویتامین در سال دوم زندگی ضروری است.-1390/09/16 - 15:49

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: ضرورت قطره مولتی ویتامین برای کودکان