بر اساس خبرهای دریافتی بخشی از تصاویر ویژه هواپیمای پیشرفته و جاسوسی بدون سرنشین امریکایی که پس از تجاوز به خاک ایران به دست نیروهای مسلح به زمین نشانده شده است، تا ساعتی دیگر از بخش های خبری سیما پخش خواهد شد.

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: «هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در مأموریت جاسوسی از ایران»