تکرار دفاعیات نمایندگان دولتی درباره سوال از رئیس جمهور

سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهور گفت: نمایندگان دولتی حاضر در کمیسیون های فرهنگی و اقتصادی مجلس که برای پاسخ به ۵ محور طرح سوال از رئیس جمهور به مجلس آمدند، صرفا از اقدامات دولت در هدفمندی یارانه ها دفاع کردند، و به نظر می آید سئوال کنندگان از پاسخ های دریافتی در این دو کمیسیون مانند ۴ کمیسیون قبلی رضایت ندارند.مصطفی رضاحسینی در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اقتصادی و کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی ۵ سوال از طرح "سوال از رئیس جمهور" گفت: ابتدا نمایندگان دولتی و چند تن از امضاکنندگان سوال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصاد حاضر شدند و سئوال مربوط به نحوه عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت.رضاحسینی گفت: محمدرضا فرزین دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور ۳ نماینده دولتی بودند که برای پاسخ به سئوال در کمیسیون اقتصادی حضور یافتند همچنین مصباحی مقدم، انصاری، خباز، مطهری و بنده به عنوان نمایندگان سئوال کننده در این کمیسیون حضور داشتیم.وی خاطرنشان کرد: آقای مصباحی مقدم نسبت به اجرای هدفمندی یارانه ها با شیب تند صحبت کرد و این سئوال مطرح شد که چرا دولت قانون مجلس را نادیده گرفت و یکباره وارد عمل شد در حالیکه مجلس تأکید داشت این قانون ۵ ساله اجرا شود اما در حال حاضر در ۳ سال این قانون در حال اجراست و فشارهایی بر مردم وارد می کند و از طرفی سهم تولید و صنعت هم داده نشده است.نماینده شهربابک ادامه داد: نمایندگان دولتی مخصوصا آقای فرزین تأکید کردند که قانون هدفمندی یارانه ها به بهترین نحو ممکن اجرا شده است و فشاری به مردم وارد نشده، نارضایتی نداشته ایم و همچنین تبعات اجتماعی هم شاهد نبودیم.سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهور ادامه داد: پس از بررسی این سئوال در کمیسیون اقتصادی نوبت به کمیسیون فرهنگی رسید و در این کمیسیون نیز میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و حسینی وزیر ارشاد و خانم بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور حضور پیدا کردند و ۴ سوال مطرح در طرح سوال از رئیس جمهور در این کمیسیون بررسی شد.وی گفت: نحوه هزینه کرد ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه ارتقاء شاخصه فرهنگی، عدم اجرای قانون عفاف و حجاب، عدم معرفی وزیر ورزش و امور جوانان پس از ۵ ماه از تشکیل این وزارتخانه و ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی ۴ سئوالی بود که در این کمیسیون مطرح شد و نمایندگان دولتی توجیهات خود را داشتند.وی خاطرنشان کرد: در خصوص اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی برای ارتقا شاخصه فرهنگی نظر دولت این بود که دیوان محاسبات وارد شود و موضوع را بررسی کند چون این موضوع نیاز به بررسی جزئی دارد قابل طرح در این جلسه نیست، البته این موضوع قابل قبول بود.رضاحسینی گفت: درباره سایر سوالات هم نمایندگان دولتی دفاع خاص خود را داشتند، خانم بداغی هم به شکل طرح سوال ایراد می گرفت و معتقد بود مجلس نمی تواند از اختیارات رئیس جمهور سئوال کند و نسبت به نظرات و ایده های رئیس جمهور ایراد بگیرد بلکه باید به وظایف رئیس جمهور بپردازد.نماینده شهر بابک در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه به نظر می رسد، این توضیحات و پاسخ ها مانند دفاعیات دیگر دولت در ۴ کمیسیون قبلی مجلس است که دو هفته قبل مورد رسیدگی قرار گرفت.رضاحسینی ادامه داد: نتیجه نهایی نسبت به پاسخ های ارائه شده از سوی طراحان سوال از رئیس جمهور با در نظر گرفتن مباحث سیاسی داخلی و بین المللی، تحریم ها و مجموعه شرایط کشور فردا اعلام خواهد شد.وی گفت: شاید طراحان سوال از رئیس جمهور نسبت به برخی پاسخ ها به توافق برسند و اعلام کنند که قانع شده اند و ممکن است نسبت به برخی دیگر اعلام کنند که قانع نشده اند و نیاز است که رئیس جمهور با حضور در صحن مجلس به این سوالات پاسخ دهد.رضاحسینی از جلسه طراحان سوال از رئیس جمهور و بررسی این موضوع در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: نظر نهایی طراحان سوال از رئیس جمهور فردا اعلام خواهد شد. به گزارش مهر طرح سوال از رئیس جمهور به ۶ کمیسیون تخصصی مجلس شامل کمیسیون های عمران، امنیت ملی و سیاست خارجی، اصل نود، برنامه و بودجه، اقتصادی و فرهنگی ارجاع شد که دو هفته قبل سوالات مربوط به ۴ کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و امروز نیز سوالات باقی مانده در دو کمیسیون اقتصادی و فرهنگی بررسی شد.

منبع خبر: الف

اخبار مرتبط: تکرار دفاعیات نمایندگان دولتی درباره سوال از رئیس جمهور