اژه ای از تائید حکم فائزه هاشمی خبر داد

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: حکم زندان فائزه هاشمی تائید شد