سرخط
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: نحوه تعامل مجلس با دولت، نقدی بود که به مجلس هشتم وارد است.   سبحانی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، در تحلیل عملکرد مجلس هشتم گفت: مجلس سعي كرده است جايگاه و شأن خود را با حضور خوبش در ارتباط با مسائل كشور و سياست‌هاي جاري در موارد مختلف از جمله قوانيني كه بايد تصويب كند و طرح‌هايي كه بايد ارائه دهد، حفظ كند. وی افزود: مجلس هشتم در بعد نظارتي، نسبت به مجلس گذشته فعال عمل كرد و در بعد ديپلماسي خارجي نیز فعال بود. عضو هیئت رئیسه مجلس بیان داشت: مجلس تلاش کرد از ظرفيت‌هاي خود در جهت تأمين منافع حداكثري ملي در عرصه‌ بين المللي با استفاده از تريبون هاي اتحاديه بين المجالس اسلامي و همچنين انجمن‌ مجالس آسيايي به نحو خوبي استفاده كند؛ البته باید گفت كه حتي بهتر از اين هم مي شد عمل كرد. سبحانی نیا در بیان نقاط ضعف مجلس گفت: تعامل مجلس با دولت نقدي است كه به مجلس هشتم وارد مي‌شود؛ در اين زمينه مي‌توانستيم به صورت ديگري عمل كنيم. وی افزود: البته با عمل كردن به شكل ديگر نيز ممكن بود شأن مجلس رعايت نشود و قوه مقننه نتواند در جايگاه خود باشد، لذا اگر با توجه به اختلاف نظرهاي كارشناسي، مجلس بر مواضع خود ايستادگي مي‌كند به واسطه شأن و جايگاه اين نهاد است. عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: البته در این زمینه نیز می توانستیم با روندی بهتر، همكاري بيشتري با دولت داشته باشيم و با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، نگاه‌هاي كارشناسي مجلس و ابزاري همچون مركز پژوهش ها و بخش‌هاي تخصصي این قوه انتظاراتي كه مردم در بحث تورم، گراني، اشتغال و مسائل فرهنگي از ما دارند، برآورده کنیم.   انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر : 13910223186